Friska företag blomstrar mest!

SPA-Kliniken erbjuder massage till personalen på Ditt företag!
Vi kommer till Er, eller Ni kommer till oss.
En frisk arbetsplats skapar bra förutsättningar för friska anställda - och tvärt om.
Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.
Att erbjuda sina anställda massage och annan form av friskvård är bevisat ett effektivt sätt att öka hälsan - dessutom uppskattat!Pris för företagsmassage
25 min 390:- (Rygg, nacke, eller fokus på vad kunden har för önskemål/behov)
50 min 605:- ( Helkropp, eller fokus på vad kunden har för önskemål/behov)
50 min 690:- Problemlösningsfokuserad behandling, kombinerat med ultraljud, laser eller akupunktur.
SPA-klinikens personal kan också bokas för friskvårdsdagar ute på Ert företag, 850:-/tim

Vänliga hälsningar SPA-Kliniken/Maud Frånberg