VÄLKOMMEN TILL PASS MED MEDICINSK YOGA PÅ SPAKLINIKEN

Måndagar kl 17.00
Tisdag kl 09.00 och 11.00
Sittande pass 10 ggr, start vecka 35 2019

Yoga ledare Maud Frånberg

Anmälan görs till SPA Kliniken 063-556090, info@spakliniken.se


Ett medicinskt yogapass utförs efter egen förmåga på yogamatta eller sittande på stol och man kan delta även om man aldrig varit i kontakt med yoga. Yogapassen utgörs av medveten andningsträning, mjuka fysiska övningar, avslappning och meditationer.

MediYoga är en modern svenskutvecklad yogaform, med rötter i en den klassiska kundaliniyogan. Den består av enkla, mjuka övningar som passar alla åldrar och kan göras sittande på stol.

Medicinskt yoga är ett terapeutiskt verktyg och baseras på den klassiska kundaliniyogan som är ett av de äldsta yogasystemen som finns i världen. Flera studier är gjorda på den Medicinska Yogan vid bland annat Karolinska Institutet och Danderyds Sjukhus. Vetenskapliga studier visar att medicinsk yoga är ett mycket effektivt verktyg mot exempelvis
__________________________________________________________________________________________________________________

•  Stress

•  Ångest

•  Högt blodtryck

•  Rygg- och nackbesvär

•  Sömnbesvär mm.

•  Även personer som inte är sjuka eller har uttalat ont i kroppen mår bra av medicinsk yoga.
__________________________________________________________________________________________________________________

Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditation för att så som en integrerad helhet skapa specifika terapeutiska effekter och utifrån yogans grundläggande intention verka för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet. Även svårt utmattade och kroniska sjuka kan delta i utövandet av MediYoga.
VälkomnaInfo om Medi Yoga

Yoga är först och främst en praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande ledande till andlig insikt. Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur.

Yogan utesluter aldrig någon från att delta. Tvärtom – yogaövningar kan utföras – och gör det också, av alla typer av människor över hela världen, oavsett religiös uppfattning och tillhörighet.

Du behöver när du tränar yoga inte tro på något annat än möjligheten att du genom yogaträningen kan transformera, förändra dig själv i riktning mot din egen fulla potential och komma i kontakt med din egen innersta sanna kärna, den du verkligen är.

Yogaövningarna som utförs långsamt och kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en viktig, grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, eller Prana. Hos de flesta människor är andningen en omedveten funktion. Den kan dock ändras medvetet genom användning av olika andningstekniker, vilket i sin tur påverkar välbefinnandet. Andningen är också en direkt avspegling av olika känslomässiga tillstånd. Är vi uppjagade andas vi snabbt och ytligt. Är vi lugna andas vi djupare, lugnare andetag.

Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hur vi mår och skapa fysik, mental och emotionell harmoni inom oss. Andningen är ett unikt sätt att direkt kunna påverka sinnet och kroppens undermedvetna processer.

Yogaträningen påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Den ger smidig, uthållig muskulatur, påverkar matsmältningen och hormonbalansen, ger ett starkare mer uthålligt nervsystem, balanserar höger och vänster hjärnhalva mot varandra och förbättrar dina sömnvanor – för att bara nämna några.
Det är helt klart att du definitivt får ett antal tydliga, mätbara effekter, både fysiskt och mentalt av din yogaträning. Det ursprungliga syftet med all form av traditionell yogaträning är dock som sagt ett annat: Yoga handlar i grunden om medvetenhet. Det viktigaste med yogaträningen är att lära sig att lyssna inåt, in i kropp och in i sinne. Det handlar dels om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dess spänningar och beteendemönster, dels att nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential. Yoga är, enkelt uttryckt, en teknik för att uppnå fullständig medvetenhet.
Yoga är något som behöver upplevas för att förstås. Citat från Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga:
– Kunskap blir till verklig visdom först när du upplever det, med ditt hjärta och med hela din varelse, först när det blir en del av din personliga upplevelse.